2022. már 22.

„A jó gazda tudja, mi kell, Monori Mag mindig kikel.”

írta: Magyar Mezőgazdasági Múzeum
„A jó gazda tudja, mi kell, Monori Mag mindig kikel.”

Gyűjteményben őrzött mezőgazdasági reklámok az 1900-as években

Tavasz van, a magvetés időszaka. Megszokhattuk, hogy ilyenkor a mezőgazdasági boltok, áruházak polcai roskadoznak a színes, csábító és látványos zöldségek képeivel kecsegtető vetőmagcsomagoktól. A 20. század elején a Budapest közelében működő „Monori Mag” vetőmagokat forgalmazó cég olyan plakátokkal hívta fel a vásárlók figyelmét termékeire, melyek napjainkban akár egy-egy műalkotásnak is beillenének. Ezekből a plakátokból őrzünk néhányat a Mezőgazdasági Múzeumban is.

pa4373.jpg

Szerző: Farkas Gyöngyi, főmuzeológus

A Mezőgazdasági Múzeum Plakát- és Aprónyomtatvány-gyűjteményének egyik értékes darabja a Magyar Magtenyésztési Részvénytársaság 1930-as években készült nagyméretű (97 cm x 63 cm), színes plakátja. A Klösz Nyomdában készített nyomat takarmányrépák vetőmagjait népszerűsíti. Az ismeretlen grafikus különböző színű, méretű és alakú répafajták alkotta kompozícióval hívja fel a figyelmet a cég termékeire. A hangsúlyos képi megjelenítéshez kevés szöveg társul. A kiemelt írott üzenet, a plakát tetején elhelyezett kalligrafikus „Monori Mag” felirat is szinte képszerű, a répafajtákat megnevező szövegek pedig szolidan visszafogottak.

Az 1909-ben alapított Magyar Magtenyésztési Részvénytársaság a két világháború között az egyik legnagyobb és legnépszerűbb vetőmagtermelő és -értékesítő vállalat volt Magyarországon. Az elsők között ismerte fel a minőségi vetőmag iránti megnövekedett keresletet és kezdett el foglalkozni monori telepén zöldség-, dísznövény- és takarmánymagvak nagyüzemi termesztésével és forgalmazásával. A kiváló csíraképességű „Monori Mag” a harmincas években már nemcsak belföldön, de külföldön is keresett márka volt. Termékeit Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban, Olaszországban és Svájcban is szívesen vásárolták.

A monori fajtakísérleti telepen nemesített vetőmagokat saját, közel 300 holdas magtermelő gazdaságukban szaporították. A magtermelés súlypontját azonban a szerződéses termeltetés jelentette. 1929-ben 600 holdon termeltek vetőmagot uradalmi és kisbirtokos gazdaságokban. A magok feldolgozása (tisztítása, válogatása, csomagolása stb.) a monori telepen történt, ami majdnem egész éven át kereseti lehetőséghez juttatta Monor község lakosait.

A vállalat komoly reklámtevékenységet folytatott; plakátokon, röplapokon, képeslapokon, számolócédulákon és újsághirdetésekben népszerűsítette termékeit. A grafikus ábrázolások színpompás virágcsokrokkal és zöldség-csendéletekkel, a szöveges reklámok pedig verses szlogenekkel próbálták felkelteni a reménybeli vásárlók figyelmét:

„A jó gazda tudja, mi kell, Monori Mag mindig kikel.”

„Virágtól ékes háza tája, Monori Magnak nincsen párja.”

Tavasszal és ősszel nagy képes árjegyzéket adtak ki, és ingyen juttattak el minden érdeklődőnek. A jegyzékhez válaszborítékot és megrendelőlapot mellékeltek. Évente zsebnaptárt jelentettek meg. A vetőmagokat a cég budapesti kereskedésében, a Kossuth Lajos utca 3., majd a Rákóczi út 7. alatt is meg lehetett vásárolni.

A részvénytársaságot 1948-ban államosították, 1952-ben pedig a másik nagy vetőmagtermelő vállalattal, a Mauthner Rt.-vel együtt a Magkereskedelmi Nemzeti Vállalatba olvasztották.

mautner_plakatok.jpg

A Plakát- és Aprónyomtatvány-gyűjteményről

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1966-ban létrehozott Plakát- és Aprónyomtatvány-gyűjteményében közel ezer plakát található. A múzeum gyűjtési körének megfelelően a plakátok témája a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, kiadójuk pedig elsősorban a földművelésügyi tárca. Döntő részük a szocialista időszakból, főleg az 1950-es és 1960-as évekből származik, de számos plakátunk 1945 előtt készült.

            A 20. század első felének mezőgazdasági vonatkozású plakátjai jelentős részben árureklámok voltak és főleg a gazdálkodáshoz szükséges árucikkeket, valamint élelmiszeripari termékeket népszerűsítettek. Például az Első Magyar Mezőgazdasági Gépgyár (EMAG), a Kühne-, vagy a Hoffher-gyár gépeit, a Péti Nitrogénművek műtrágyáit, a Monori Mag Rt vetőmagjait, valamint több húsipari, konzervipari és szeszesitalokat gyártó cég termékeit (Pick és Herz szalámi, Globus konzervek, Zwack unikum, Dreher sör, Törley pezsgő, tokaji borok stb.) reklámozták.

A plakátok egy másik jellegzetes csoportját a központi agrárigazgatás felvilágosító és propagandatevékenysége hozta létre. Ide tartoznak például a földművelésügyi minisztérium által kiadott növényvédelemmel, állategészségüggyel, népjóléttel, egészségvédelemmel kapcsolatos plakátok. Jelentős számú plakát készült a mezőgazdasági kiállítások és vásárok reklámozása céljából is.

A második világháború után a tőkés piacgazdaság megszűnésével párhuzamosan eltűntek a korábban oly jellegzetes árureklámok/márkareklámok is. A piaci versenyt nélkülöző szocialista gazdaság nem igényelte a hírverésnek ezt a formáját. Felerősödött viszont a központi agrárpropaganda szerepe, a plakát ismeretterjesztő, felvilágosító, „népnevelő” funkciója, ami – elsősorban az 1950-es években – erőteljes politikai tartalommal is társult. A plakátok a termelés technikáját, módszereit érintő üzeneteket közvetítettek, valamint kiadójuknak, a Földművelésügyi Minisztériumnak a mezőgazdaság modernizációjával kapcsolatos elképzeléseit propagálták.

Szólj hozzá

mag propaganda plakát sz: Farkas Gyöngyi plakátgyűjtemény